تخفیف ویژه به مناسبت راه اندازی سایت

ورکشاپ الکترونیک پایه1

آشنایی عملی الکترونیک در مهندسی پزشکی

  • نوع دوره: حضوری
  • زبان: فارسی
مانده تا پایان تخفیف شگفت انگیز

900,000 تومان


شرکت در دوره

ورکشاپ الکترونیک پایه1 بصورت حضوری در 8 ساعت کلاسهای عملی و تئوری با تدریس مهندس مصطفی جعفری برگزار خواهد شد.

دیدگاه های ثبت شده