تخفیف ویژه به مناسبت راه اندازی سایت

دوره مقدماتی مهندسی فروش

دوره به صورت مقدماتی و در قالب اسکای روم برگزار خواهد شد.

  • نوع دوره: حضوری
  • زبان: فارسی
  • مدت زمان: 4ساعت
مانده تا پایان تخفیف شگفت انگیز

710,000 تومان


شرکت در دوره

در این دوره بایدها و نبایدهای فیلد فروش در مهندسی پزشکی و نحوه ورود، نیازها، ابزارهای فیلد فروش مهندسی پزشکی تدریس خواهد شد.

دیدگاه های ثبت شده